Muutoksia FCFJ:n valmennuksen organisoinnissa

24.2.2024

FC Futura Juniorit tarkastelee tällä hetkellä toimintaansa monesta eri kulmasta luodakseen eheän ja kestävän pohjan lasten ja nuorten jalkapallon harrastamiselle seurassa sekä varmistaakseen paremman ennustettavuuden harrastamisen kustannuksiin. Talouden ja toiminnan vakauttaminen on edellyttänyt vaikeiden jäseniä ja henkilöstöä koskettaneiden päätösten tekoa. Taloutta vakauttavien toimien ohella on tarkasteltu muun muassa valmennuksen organisoitumista seurassa. Valmentajien työnkuvia ja kuormitusta on tasapuolistettu ja johtuen tiukasta taloustilanteesta työtehtäviä on karsittu ja valmennusresursseja tasapainotettu joukkueiden välillä.

Tyttö- ja naisfutiksen kehityspäällikön tehtävä lakkautetaan. Työnkuvan lakkauttaminen tarkoittaa yhden työntekijän työsuhteen päättymistä seurassa. Näin henkilöstöresurssointi sopeutetaan vastaamaan pelaajamääriä myös tyttöpuolella. Poikapuolella vastaavaa sopeutusta on jo tehty, kun valmentajien määrä on vähentynyt kolmella. Kehityspäällikön työpanos on keskittynyt suurelta osin seuran ulkopuolella olevan joukkueen toimintaan naisten edustusjoukkueen irtaannuttua FCFJ:sta omaksi seurakseen.

Muutokset tulevat koskettamaan pääasiassa T15-joukkuetta työsuhteen päättymisen myötä. Joukkueelle osoitetaan uusi valmentaja ja joukkueelle pidetään vanhempien niin toivoessa info-tilaisuus näistä muutoksista. Tulemme viestimään valmennustyön käytännön organisoinnista, kun olemme käyneet asian valmennushenkilöstömme kanssa läpi viimeistään 29.2. mennessä.

Nyt tehtävillä toimilla haluamme varmistaa laadukkaan juniorijalkapallotoiminnan jatkuvuuden seurassa ja nostaa entisestään tyttöjen jalkapallotoiminnan laatua ja asemaa seurassa. Seuran ydintehtävänä on tuottaa ja kehittää junioreiden jalkapallotoimintaa ja varmistaa työnantajana seuran henkilöstön työpaikkojen jatkuvuus.

Ystävällisesti,

Johtokunta
FC Futura Juniorit ry
Lisätietoja antavat : 
Jyrki Vaara, 0440757707                                                                        
Janne Ranta, 0503718815