FCFJ vakauttaa talouttaan taatakseen laadukkaan valmennuksen jatkossakin

25.1.2024

FC Futura Junioreiden talouden vakautus jatkuu ja seurassa tehdään edelleen taloutta tasapainottavia toimenpiteitä. Näin taataan laadukas valmennus, sillä talouden tervehdytystoimenpiteillä valetaan pohja pitkäjänteiselle jalkapallotyölle. Samalla harrastemaksut pyritään pitämään jatkossakin kohtuuhintaisina.

Jo viime kaudella tehdyt FCFJ:n talouden korjaustoimenpiteet alkavat vaikuttaa vuoden 2024 alkupuolella. Talouden tervehdytyksen toimenpiteitä jatketaan ja siten varmistetaan, että Futura Junioreiden toiminta on jatkossakin laadukasta ja että harrastajat voivat harrastaa jalkapalloa läpi vuoden hyvissä olosuhteissa.

Tammikuussa seuran pelaajilta laskutetaan 150 euron hallintomaksu. Hallintomaksun voi maksaa kokonaan tai kolmessa osassa (50€ + 50€ + 50€) maaliskuun loppuun mennessä. Hallintomaksusta saa perhealennuksen, mikäli samasta perheestä on useampi harrastaja seurassa. Perhealennus huomioidaan suoraan laskuissa. Mikäli alennusta ei ole huomioitu tai tarvitsette maksuaikajärjestelyjä, olettehan yhteydessä seuran toiminnanjohtaja Janne Ekmaniin.

Futura Junioreiden talous on viimeisten vuosien aikana ajautunut huomattavan tappiolliseksi. Tässä tilanteessa velkakierre on pakko katkaista. Seurassa on pidetty harrastusmaksut edullisina ja samaan aikaan panostettu valmennuksen laatuun. Kustannusnousun taustalla on ollut ajatuksena varautua ennakoiden pelaajamäärän kasvuun, mikä ei ole toteutunut arvioidusti. Joukkueilta eikä pelaajilta ole peritty valmennuksesta ja muusta toiminnasta aiheutuvia kuluja todellisten kustannusten mukaisesti. Seura on näin velkaantunut. Samaan aikaan yleisen taloustilanteen tiukennettua, on sponsori- ja tukirahan saaminen vaikeutunut.

Joukkueet voivat halutessaan lisätä omalla varainhankinnallaan tuloja joukkueelle, jolloin joukkue voi vaikuttaa pelaajiensa harrastemaksuihin alentavasti. Päätöksen joukkuekohtaisista harrastemaksuista tekevät joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat pohjaten vanhempien ja/tai pelaajien kanssa tehtävään joukkueen vuosibudjettiin (pl. suoraan seuran alla toimivat joukkueet kuten perhefutis ja aikuisten harrastejoukkueet).

Lisäksi seura tekee jatkossa aktiivisempaa varainhankintaa muun muassa järjestämällä turnauksia ja leirejä. Myös muita varainhankintamahdollisuuksia ja kulujen karsintatoimenpiteitä kartoitetaan. Aikaisempia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä ovat olleet muun muassa kolmen valmentajan vähennys poikajoukkueista, jolloin valmennustöitä on uudelleenjärjestelty.

”Vain taloutta tervehdyttämällä voimme luoda vakaan pohjan laadukkaalle jalkapalloseuratoiminnalle. Talouden kuntoon saattamisen lisäksi uusi johtokunta panostaa henkilöstöjohtamiseen, viestintään, valmennuksen kehittämiseen ja harrastajamäärän kasvattamiseen. Seuran mission mukaisesti haluamme olla kehittämässä suomalaista jalkapalloa”, sanoo FCFJ:n tuore puheenjohtaja Jyrki Vaara.

Hetken varapuheenjohtajana uudessa johtokunnassa toiminut Jyrki Vaara nousi puheenjohtajaksi tällä viikolla, kun aikaisempi puheenjohtaja Rami Niinikoski jätti tehtävänsä.   

Lisätietoja:
Jyrki Vaara 
FCFJ puheenjohtaja
p. 044 075 7707
jyrki.vaara@printcom.fi


Hallintomaksulla katetaan seuraavia kuluja:

 

•       Toiminnanjohtajan palkkakulu osittain

•       Työnantajavelvoiteet kuten työterveys ja työajanseurantaohjelma

•       MyClub- järjestelmä

•       Pankkikulut

•       Tilitoimiston kulut, palkanlaskenta ja tilinpäätös

•       Nettisivujen ylläpito sekä päivitys

•       Pelaajakehitystoiminnan kulut

•       Seuran muu tuki järjestelmien ylläpidossa ja päivityksessä ( Pelipaikka, TASO)

•       Viestintä, mainonta- ja markkinointi

•       Tapahtumat (päättäjäiset ja muut seuran järjestämät tapahtumat).

•       Pelaajahankinta  - markkinointi ja viestintä

•       Seurayhteistyö