Porvoon kaupungin korona tiedote seuroille 26.1.

27.1.2021


Porvoon kaupunki tiedottaa 26.1.202

Koronatilanne on heikentynyt Porvoossa nopeasti

Porvoon koronatilanne on heikentynyt viime päivinä nopeasti. Tartuntojen ja altistumisisen määrä on kääntynyt nopeaan kasvuun.


– Viimeisen kahden vuorokauden sisällä tartuntoja ja altistumisia on todettu mm. Epoon, Kulloon, Lyceiparkenin ja Linnajoen kouluilla sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Koronatartunnalle on altistunut noin 150 porvoolaista viimeisen viikon aikana, sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen jatkaa.


Porvoolaiset liikkuvat muualla Uudellamaalla paljon työn, asioinnin ja harrastusten vuoksi, ja tartuntoja onkin tullut paljon Porvooseen pääkaupunkiseudulta ja muualta Uudeltamaalta.


– Tilanne on huolestuttava. On erittäin tärkeää, että kaikki porvoolaiset muistavat huolehtia käsihygieniasta, käyttää kasvomaskeja ja pitää turvavälejä niin Porvoossa kuin muuallakin liikkuessaan, Silvennoinen painottaa.


– Toivomme vahvasti, että kodeissa keskustellaan kasvomaskien käytöstä. Nuoria pitää kannustaa käyttämään kasvomaskeja niin oppitunneilla, välitunneilla kuin muissakin kohtaamisissa, jotta voimme jatkaa lähiopetusta ylä- ja alakouluissa, sivistysjohtaja Sari Gustafsson vetoaa. 


– Haluan myös muistuttaa, että oppilaat ja opiskelijat eivät voi jättäytyä vapaaehtoisesti etäopetukseen, vaan tämä luettaisiin poissaoloksi. Ala- ja yläkoulut ovat tällä hetkellä kaupungin päätöksen mukaisesti lähiopetuksessa. Tartunnan saaneet ja altistuneet ovat tietysti kotona, koska heidät on määrätty eristykseen tai kotikaranteeniin, Gustafsson jatkaa.

Koronatestiin pitää edelleen hakeutua lievissäkin koronaan viittaavissa oireissa. Koronaoireita ovat muun muassa nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky, kuume, vatsakipu ja ripuli. Koronatesti on ilmainen, ajanvaraus on helppo tehdä netissä ja tuloksetkin tulevat tällä hetkellä yleensä vuorokauden sisällä. Koronatestiin voi varata ajan joko sähköisesti Koronabotista tai puhelimitse numeroissa 040 547 7764 tai 040 481 0344.– Porvoon kaupungin johtoryhmä käsittelee seuraavan kerran torstaina koronarajoitusten ja -suositusten voimassaoloa. On hyvin epätodennäköistä, että rajoituksia voitaisiin lähteä purkamaan, kun tartunnat ja altistumiset ovat nyt näin nopeassa kasvussa, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula toteaa. Borgå stad informerar 26.1.2021

Coronaläget har försämrats snabbt i Borgå

Coronaläget i Borgå har under de senaste dagarna försämrats snabbt. Antalet smittor och exponeringar har stigit i snabb takt.

– Under senaste två dygn har smittor och exponeringar upptäckts bl.a. i Epoon koulu, Kulloon koulu, Lyceiparkens skola och Linnajoen koulu samt i Räddningsverket i Östra Nyland. Cirka 150 personer i Borgå har exponerats för coronasmittan under den senaste veckan, fortsätter social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Borgåborna rör sig mycket annanstans i Nyland på grund av arbete, ärendehantering och hobbyer, och smittor har kommit till Borgå mycket från huvudstadsregionen och övriga Nyland.

– Läget är oroande. Det är mycket viktigt att alla Borgåbor kommer ihåg att sörja för handhygien, använda munskydd och hålla säkerhetsavstånd när de rör sig i Borgå och annanstans, poängterar Silvennoinen.

– Vi önskar kraftigt att användningen av munskydd diskuteras i hemmen. Unga måste uppmuntras att använda munskydd under lektioner, på raster och i övriga sammankomster, så att vi kan fortsätta närundervisningen i hög- och lågstadieskolorna, vädjar bildningsdirektör Sari Gustafsson. 

– Jag vill också påminna att elever och studerande inte kan frivilligt bli på distansundervisning, utan detta räknas som frånvaro. Låg- och högstadieskolorna ger i dagsläget enligt stadens beslut närundervisning. De som blivit smittade och exponerade är naturligtvis hemma eftersom de har försatts i isolering eller hemkarantän, fortsätter Gustafsson.

Man ska också i fortsättningen söka sig till coronatestet även vid lindriga symptom som tyder på coronan. Coronasymptom är bland annat snuva, hosta, halsont, muskelvärk, feber, magont och diarré. Coronatestet är gratis, tiden kan beställas enkelt på webben och resultaten kommer i dagsläget vanligen inom ett dygn. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344.

– Borgå stads ledningsgrupp behandlar giltigheten av coronarestriktioner och coronarekommendationer nästa gång på torsdag. Det är mycket osannolikt att man kan börja upphäva restriktioner när smittor och exponeringar ökar i en så snabb takt, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.