Missio, visio ja arvot

 

Missio 

 • Toimintamme tarkoituksena on tarjota jalkapallosta kiinnostuneille lapsille ja nuorille, niin tytöille kuin pojille, mahdollisuus harrastaa lajia sekä kilpa- että harrastetasolla mahdollisimman pitkään.

 • Olemme hyvä kasvattajaseura, joka tukee pitkäjänteisellä toiminnallaan lasten ja nuorten kehitystä tasapainoisiksi ja toisia arvostaviksi aikuisiksi yhdessä perheiden kanssa.

Visio

 • Haluamme olla laadukas ja sitoutunut juniorijalkapalloseura, joka kehittää suomalaista jalkapallokulttuuria itäisellä Uudellamaalla.

 • Pyrimme luomaan paikkakunnalle olosuhteet, jotka mahdollistavat harjoittelun sekä lajissa kehittymisen läpi vuoden. 

 • Tuemme ja kehitämme vapaaehtoistoimijoiden koulutusta ja valmiuksia.

 • Luomme systemaattisen yhteistyön päiväkotien, koulujen sekä kyläseurojen kanssa.

 • Haemme aktiivisesti seuralle pitkäaikaisia ja kaikkia osapuolia hyödyntäviä yhteistyökumppanuuksia.

 • Yhteistyö kumppani- ja jäsenseurojen kanssa on monipuolista ja antoisaa.

 • Kasvatamme ja valmennamme pelaajia myös FC Futuran miesten ja naisten joukkueisiin.

 • Seurassamme vallitsee "me"-henki.

 • Toimimme Suomen Palloliiton Sinettiseura-velvotteiden mukaisesti.

Arvot

Toimintamme perustana on yhteisesti valitut arvot, jotka kuvaavat toimintatapaamme ja joita kunnioitamme kaikessa toiminnassamme.

 • Suvaitsevaisuus
 • Avoimuus
 • Luotettavuus
 • Yhteistyökykyisyys