Missio, visio ja arvot

 

Visiomme on olla vahva vaikuttaja suomalaisessa jalkapallossa.

Missiomme on

 • olla mukana kehittämässä suomalaista jalkapalloa

Tämä toteutuu yhteistyöllä muiden, sekä isompien että pienempien, seurojen kanssa. Teemme yhteistyötä luonnollisesti myös Suomen Palloliiton kanssa. Valmennuksellinen panostuksemme alkaa nuorimmista ikäluokista ja haluamme edistää osaltamme lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkumista. Osallistumme Palloliiton Huuhkaja- ja helmaritoimintaan sekä valmennamme pelaajia jopa maajoukkuetasolle asti. 

 • mahdollistaa liikunnallinen elämäntapa

Tarkoittaen kaikille lapsille ja nuorille oman tason mukaista toimintaa. Tulevaisuudessa haluamme tarjota toimintaa selkeästi kolmella eri tasolla, harraste-, haaste- ja kilpatasolla. Myös aikuisten omat liikuntaryhmät on suunnitteilla. Koulujen ja päiväkotien kanssa tehdään yhteistyötä. jotta tietoa harrastusmahdollisuudesta pystytään jakamaan mahdollisimman laajasti. Liikunnallinen elämäntapa rakentuu jalkapallon kautta seurassamme, joten luonnollisesti myös jalkapallokulttuurin vahvistaminen on osa tavoitettamme.

Arvot

Toimintamme perustana on yhteisesti valitut arvot, jotka kuvaavat toimintatapaamme ja joita kunnioitamme kaikessa toiminnassamme.

 • Yhteisöllisyys

  • Futuraperhe
  • Hyvä yhteistyö ikäryhmien välillä
  • Yhteiskuntavastuun kantaminen
  • Vahva liikunnan mahdollistaja
 • Urheilullisuus

  • Vaalitaan jäsenistössä terveellisiä ja liikunnallisia elämäntapoja
  • Monipuolinen harjoittelu
  • Tavoitteellista kilpailullisuutta
 • Tasavertaisuus

  • Sitoudumme olemaan matalan kynnyksen seura
  • Kaikki ovat tervetulleita
  • Yhteistyö järjestöjen kanssa
  • Kaikille tarjotaan sama mahdollisuus harrastaa ja menestyä
 • Iloisuus ja positiivisuus

  • Seurassa harrastetaan ja toimitaan tosissaan, muttei totisesti
  • Seuran toiminnassa on mukavaa olla mukana
  • Tuetaan kaikkia toimijoita
  • Annetaan kaikille työrauha