Uusimaa Areenan koronaohjeistus

FC Futura juniorit seuraa Palloliiton 8.1. tekemää korona linjausta ja siirtyy takaisin Uusimaa Areenalle harjoittelemaan maanantai 11.1. alkaen. Tammikuun ajaksi on laadittu Uusimaa Areenalle uudet harjoitusvuorot ja toimintaohjeet, jotta harjoittelu voidaan toteuttaa mahdollisimman turvallisesti.

Harjoitusvuorot löytyvät joukkueiden MyClubista ja toimintaohjeet tästä alta. Noudatetaan kaikki toimintaohjeita, jotta voimme taata turvallisen harjoitteluympäristön ja jatkaa toimintaa Uusimaa Areenalla.

Päivitetyt koronaohjeet Uusimaa Areenalle astuvat voimaan ma 11.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi

 • Aikuisten (yli 20-vuotiaat) joukkue- ja ryhmätoimintoja ei järjestetä toistaiseksi.
 • Alle 20 vuotiaat voivat harjoitella Uusimaa Areenalla.
 • Areenaan saa siirtyä vasta 10 minuuttia ennen oman vuoron alkamista. Areenasta tulee poistua viimeistään 10 minuuttia oman harjoitusvuoron päättymisen jälkeen.
 • Saavu treeneihin varusteet päällä. Parillisina tunteina alkavilla vuoroilla varusteet jätetään  katsomon sisäänkäynnin puoleiseen osaan ja parittomina tunteina alkavilla vuoroilla katsomon osaan joka on lähempänä seuran toimistoa. Joukkueen valmentajat katsovat em. määritysten mukaan oman joukkueen varusteille sopivat alueet erillään muiden joukkueiden varusteista.
 • Vältä ruuhkaa Areenan sisäänkäynnillä ja pidä turvavälit myös siellä.
 • Pukukopit ovat poissa käytöstä.
 • Treeneihin saavat osallistua vain pelaajat ja välttämättömät toimihenkilöt.
 • 2014-2015 syntyneiden joukkueilla sallitaan 4 huoltajaa/joukkue. Tätä vanhempien joukkueilla saattajat jäävät Areenan ulkopuolelle.
 • Pelitapahtumia ei sallita.
 • Areenaan saa tulla vain täysin terveenä.
 • Huolehdi riittävästä käsihygieniasta.
 • Juo vain omasta juomapullosta.
 • Kaikkia yli 12-vuotiaita edellytetään käyttämään maskia Areenalla muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.
 • Valmentajilta edellytetään maskin käyttöä sisätiloissa.
 • Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.
 • Huolehdi suositusten mukaisista turvaväleistä.
 • Jos epäilet Covid-19 tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaisesti

Päivitetyt ohjeet pohjautuvat viranomaisten antamiin suosituksiin ja Palloliiton 8.1.2021 tekemään linjaukseen, jossa jalkapallohallit rinnastetaan ulkoliikuntapaikkoihin. Ohjeita noudattamatta jättäviltä voidaan evätä hallin käyttöoikeus.


Korona tiedote 15.12.2020

Liikuntasalit ja ulkoliikuntapaikat 30.11.2020-10.1.2021

Koulujen liikuntasalit ovat vain koulujen käytössä.

Kaikki kaupungin järjestämä harrastustoiminta keskeytetään sisätiloissa ja yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Kaupunki suosittelee, että yksityiset toimijat noudattavat samoja rajoituksia.

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua ulkona, mutta vain oman harjoitusryhmän kanssa jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Uusia vuoroja ei myönnetä 26.11. tilanteen jälkeen. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä.

Ulkokentät, kuten Tekojää ja muut jääkentät, ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kaupungin asukkaiden käytössä. Valvontaa kentillä lisätään. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina. Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa sisäliikuntatiloissa.

Ulkoilualueet, kuten lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit ja luontopolut ovat kaikkien asukkaiden käytössä. Samoin kuntoportaat ja ulkona sijaitsevat kuntovälineet. Kokonniemen talviuintipaikkaa voi käyttää, mutta pukukopit ovat kiinni. Ulkoilumajat on suljettu.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle opetus- ja kulttuuriministeriön määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja opetus- ja kulttuuriministeriön apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Kaupunki suosittelee, että myös yksityiset toimijat noudattavat samoja rajoituksia kuin kaupunki. 


Voit ehkäistä koronavirustartuntaa ja sen leviämistä noudattamalla turvaohjeita 

 • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Käytä kasvomaskia.
 • Huolehdi riittävästä, 2 metrin turvavälistä.
 • Sairasta kotona.
 • Älä liiku julkisilla paikoilla, koulussa tai työpaikoilla oireisena.
 • Hakeudu koronavirustestiin lievissäkin oireissa.


Korona tiedote 27.11.

FCFJ joukkueet harjoittelevat viikonlopun ajan ( 28.11.-29.11.) normaalisti omilla vuoroillaan. Sensijaan Perhefutista eikä aikuisten harrastefutista ei järjestetä toistaiseksi. Maanantaista 30.11. alkaen aina sunnuntaihin 20.12. asti emme käytä Uusimaa Areenaa emmekä kaupunkin sisäliikuntatiloja harjoitteluun. Tälle kolmen viikon jaksolle etsitään viikonlopun ajan erilaisia vaihtoehtoja korvaavalle harjoittelulle.Lisäinfoa uusista koronarajoituksista https://www.porvoo.fi/uusia-koronarajoituksia-ja-suosituksia-porvooseen-27112020

Koronatiedote 20.11.

Porvoon kaupunki tiedottaa 20.11.2020


Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset sisätiloissa kielletään kolmen viikon ajaksi


Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätti perjantaina 20. marraskuuta kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisä- ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatilanteen heikentymisen vuoksi. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Päätös koskee myös Porvoota.


Aluehallintoviraston päätös tulee voimaan maanantaina 23. marraskuuta ja on voimassa kolme viikkoa, 13. joulukuuta saakka. Päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Rajoituksilla pyritään rauhoittamaan tautitilanne ja välttämään tiukempien ja laajamittaisempien rajoitusten tarve.


– Porvoon kaupunki peruu kaikki omat, yli 20 hengen yleisötilaisuudet AVI:n päätöksen mukaisesti kolmeksi viikoksi. AVI:n päätös koskee myös kaikkia muita tilaisuuksia ja tilaisuuksien järjestäjiä, joiden pitää siis toimia samalla tavalla, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula painottaa.   


Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä ja pääkaupunkiseudun kaupungit tiedottivat perjantaina 20. marraskuuta lisäksi myös useista muista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Pääkaupunkiseudun koronaepidemiatilanne on kehittynyt viime päivinä huolestuttavasti, ja alue on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.


– Koronatilanne on toistaiseksi Porvoossa rauhallisempi kuin pääkaupunkiseudulla, eikä Porvoo ole siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Ilmaantuvuus eli tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohti on Porvoossa huomattavasti matalammalla tasolla kuin pääkaupunkiseudulla, sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen kuvaa.


– Olemme kuitenkin varautuneet siihen, että koronatilanne alkaa heikentyä myös Porvoossa pääkaupunkiseudun tilanteen vuoksi, sillä asukkaamme liikkuvat Porvoon ja pääkaupunkiseudun välillä työn, asioinnin ja harrastusten vuoksi, Jukka-Pekka Ujula kertoo.


– Olemmekin valmistautuneet ottamaan käyttöön samankaltaisia suosituksia ja rajoituksia kuin pääkaupunkiseudulla. Kaupungin johtoryhmä seuraa epidemiatilanteen kehittymistä tiivisti. Teemme ensi viikon alkupuolella päätöksiä suositusten ja rajoitusten laajentamisesta Porvoossa ottaen huomioon eri viranomaisten ja asiantuntijatahojen antaman tilannekuvan.


Yleisötilaisuuden kuvaus AVI:n nettisivuilla: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14398#yleiso-01------------------------------------------------

Borgå stad informerar 20.11.2020


Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer förbjuds under tre veckor


Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutade fredagen den 20 november om att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av det försämrade coronaläget. Tillställningar med över 20 personer kan ordnas i avgränsade områden utomhus förutsatt att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om begränsande av kundmängder, säkra avstånd och hygienrutiner. Beslutet gäller också Borgå.


Regionförvaltningsverkets beslut träder i kraft måndagen den 23 november och är i kraft i tre veckor, till den 13 december. Beslutet gäller offentliga tillställningar, såsom konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Med restriktionerna strävar man efter att lugna ner smittläget och undvika behovet av striktare och mer omfattande restriktioner.


- Borgå stad inhiberar alla egna publikevenemang med över 20 personer under tre veckor enligt regionförvaltningsverkets beslut. Beslutet gäller också alla andra tillställningar och arrangörer, som alltså måste agera på samma sätt, understryker stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.


Nylands regionala koordineringsgrupp och städerna i huvudstadsregionen informerade fredagen den 20 november också om en rad andra rekommendationer och restriktioner för att hindra epidemispridningen. Huvudstadsregionens koronaepidemisituation har utvecklats i en oroväckande riktning de senaste dagarna och området har övergått till epidemins spridningsfas.


– Coronaläget är tillsvidare lugnare i Borgå än i huvudstadsregionen, och Borgå är inte i spridningsfasen. Incidenstalet, alltså antalet smittor per 100 000 invånare, är i Borgå betydligt lägre än i huvudstadsregionen, beskriver social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.


– Vi är ändå beredda på att coronaläget börjar försämras också i Borgå på grund av situationen i huvudstadsregionen, dit våra invånare rör sig på grund av arbete, ärenden och hobbyer, berättar Jukka-Pekka Ujula.


– Vi har förberett oss på att ta i bruk liknande rekommendationer och restriktioner som i huvudstadsregionen. Stadens ledningsgrupp följer tätt med hur epidemiläget utvecklas. Vi beslutar i början av nästa vecka om utvidgande av rekommendationer och restriktioner i Borgå, där vi beaktar olika myndigheters och experters lägesrapport.


Beskrivning av offentlig tillställning på regionförvaltningsverkets sida:

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14398#yleiso-01


Korona tiedote 29.10.

Porvoo korostaa yhteistyötä koronan torjunnassa

Porvoon kaupunki korostaa yhteistyön merkitystä koronan torjunnassa. Kaupunki edellyttää jatkossa, että kaikki yli 15-vuotiaat käyttävät kasvomaskeja kaupungin sisäliikuntatiloissa. Kaupungin liikuntapaikkojen puku- ja pesutilojen käyttöä rajoitetaan, ja palvelutalojen vierailuohjeita on täsmennetty.


Kaupungin johtoryhmä kokoontui 27. lokakuuta käsittelemään koronatilanteen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä.

– Haluamme korostaa yhteisvastuullisuutta. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että tartunnat pysyvät mahdollisimman vähäisinä. On tärkeää muistaa karanteeniin liittyvät ohjeet. Toimitaan muutenkin vastuullisesti, jotta voimme pitää palvelut auki, emmekä joudu rajoittamaan liikaa esimerkiksi liikunta- ja harrastustoimintaa. Samalla varmistamme myös riittävät resurssit terveydenhuoltoon, kaupunginjohtaja Jukka Pekka Ujula painottaa.

Pukeutumis- ja peseytymistiloja ei pääsääntöisesti käytetä

Kaupunki rajoittaa koronan vuoksi toistaiseksi kaupungin liikuntapaikkojen puku- ja pesutilojen käyttöä. Tiloja ei pääsääntöisesti käytetä, lukuun ottamatta uimahallia ja jäähalleja.

– Monet urheiluseurat ovat jo ohjeistaneet, että pukuhuoneiden ja peseytymistilojen käyttöä vältetään, vaatteet vaihdetaan jo ennen harrastuspaikalle saapumista ja suihkussa käydään vasta kotona. Pääsääntöisesti tämä siis toimii jo hyvin, sivistysjohtaja Sari Gustafsson kertoo.

Pukutiloja ei suljeta, koska tarvittava läpikulku ja wc-tilojen käyttö sallitaan. Tärkeintä on, että pukutiloihin ei kokoonnuta tai jäädä viettämään aikaa. Pukuhuoneita voi tarvittaessa käyttää lajiliittojen järjestämien otteluiden yhteydessä noudattaen kasvomaski-, turvaväli- ja muita hygieniaohjeistuksia.

Kaupunki edellyttää, että kasvomaskeja käytetään kaupungin sisäliikuntatiloissa

Kaupunki on jo aikaisemmin suositellut, että kaikki yli 15-vuotiaat käyttävät kasvomaskeja mm. julkisissa sisätiloissa, yleisötilaisuuksissa ja myös ulkona järjestettävissä yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa.

Kasvomaskien käyttöohjeistus tiukentuu kaupungin sisäliikuntatiloissa. Kaupunki edellyttää jatkossa, että kaikki yli 15-vuotiaat käyttävät kasvomaskeja kaupungin sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Maskia tulee käyttää mm. liikuntapaikkojen aulatiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Maskin tulee olla puettuna saavuttaessa sisäliikuntatiloihin. Kasvomaskit hankitaan itse, vähävaraisille kaupunki jakaa kasvomaskeja.

– Vetoamme voimakkaasti myös yksityisiin toimijoihin, että ne noudattaisivat omassa toiminnassaan samoja toimintatapoja kuin kaupunki, kaupunginjohtaja Ujula toteaa.

Tiedote 16.10. 

Suositus koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa

Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet nopeasti myös Porvoossa, ja kaupungissa on tapahtunut monta massa-altistumista virukselle viime päivinä.

Kaupungin johtoryhmä kokoontui 15. lokakuuta, ja päätti uusista suosituksista koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Uusi harrastustoiminnan suositus koskee urheiluseuroja, kansalais- ja työväenopistojen kursseja, taideoppilaitoksia (esimerkiksi tanssi-, teatteri-, musiikki- ja kuvataideoppilaitokset) sekä ryhmäharrastuksia (esimerkiksi partio, orkesteri- ja kuorotoiminta).

Kaupunki suosittelee, että

1.    kasvomaskeja käytetään jatkossa myös yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa sekä sisä- että ulkotiloissa.

2.    Harrastustoimintaan osallistuvia kehotetaan käyttämään kasvomaskia yli 15-vuotiaasta alkaen.

3.    Harrastusryhmän koon suositellaan olevan alle 20 henkilöä, ja lisäksi ryhmien toiminnalle annetaan myös muita ohjeita. 

4.    Suuria kulttuuri- ja urheiluharrastetapahtumia, kuten näyttelyt, konsertit, urheiluturnaukset, ei tulisi järjestää. Jos tällainen tapahtuma katsotaan ehdottoman perustelluksi, pitäisi osallistujien kokonaismäärä rajoittaa alle 50 henkilöön ja järjestää tapahtuma ilman yleisöä. Jos yleisöä tulee kuitenkin paikalle, tapahtumajärjestäjän tulisi mahdollisuuksien mukaan edellyttää tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä tiedottamalla siitä etukäteen.


HUS:in uutta harrastustoimintaa koskevaa suositusta sovelletaan myös Porvoossa maanantaina 19. lokakuuta alkaen.


– Vetoamme kuitenkin, että suosituksia noudatetaan mahdollisuuksien mukaan jo tulevana viikonloppuna. Erityisesti eri tilaisuuksien järjestäjien tulee harkita yli 50 henkilön kulttuuri- ja urheiluharrastustilaisuuksien välttämättömyyttä ja myös mahdollista perumista, ettei uusia massa-altistumisia pääsisi tapahtumaan, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula painottaa.


Nämä ohjeistukset ovat voimassa toistaiseksi ja Porvoon kaupunki tulee päivittämään niitä ensi viikon alussa huomioiden valtiovaraministeriön eilen antamat suositukset.


Lisätietoja asiasta antaa liikuntapalveluiden päällikkö Per Högström, puh. 0400 212264 tai per.hogstrom@porvoo.fi.”


Tiedote 15.10.2020 https://www.porvoo.fi/suositus-koronavirustartuntojen-ehkaisemiseksi-harrastustoiminnassa


TIEDOTE 30.9.
Porvoon kaupunki on laatinut suositukset porvoolaisille koronatilanteen pitämiseksi rauhallisena. Kaupunki suosittelee muun muassa etätyön tekemistä, yksityistilaisuuksien koon rajoittamista 20 henkilöön ja koronavilkun käyttöä. Samalla kaupunki suosittelee myös kasvomaskien käyttöä julkisessa liikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
Tämä kasvomaskien käyttösuositus koskettaa myös Uusimaa Areenaa. FC Futura juniorit noudattaa viranomaisten ohjeistuksia ja suosittaa kaikille Uusimaa Areenaan tulijoille kasvomaskin käyttöä. Pelaajien ja valmentajien ei tarvitse käyttää kasvomaskia harjoituksen aikana eikä alle 15 vuotiaiden, mutta kaikkien muiden suositellaan käyttävän kasvomaskia Areenassa ollessaan.Palloliiton maskiohjeistus.

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/paivitetty-koronaohjeistus-ottelutapahtumien-toteuttamiseen-julkaistu


Lisätietoa kasvomaskin käytöstä löydät täältä.

https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja

TIEDOTE 19.5.2020  

Päivitetty 20.5. 

Seuramme henkilöstön edustaja on altistunut koronatartunnalle. Hän on karanteenissa ja hänet on tänään testattu. Testitulos selviää lähipäivinä. Joukkueen muita toimihenkilöitä tai pelaajia ei terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaan ole tarvetta asettaa karanteeniin. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme välittömästi lisää, kun saamme uutta tietoa asiasta.Kysymyksiin vastaa seuran puheenjohtaja Markus BromanMarkus.broman@fcfj.fi

0503354215


Päivitetty 20.5. 

Eilen koronakaranteeniin asetetun henkilöstömme jäsenen koronatesti oli negatiivinen. Näin ollen seuramme muut toimihenkilöt, pelaajat ja vanhemmat eivät ole altistuneet tässä tilanteessa koronavirukselle. Kyseisen henkilön karanteeni jatkuu toukokuun loppuun. Toivotamme hänelle ja kaikille muille koronavirukselle altistuneille ja heidän läheisilleen kaikkea hyvää ja voimia.

Tiedote 6.5.

FCFJ:N TOIMINTA 6.5. ALKAEN

Porvoon kaupungin liikuntapalvelut jakaa parhaillaan harjoitusvuoroja ja me odotamme seurallemme myönnettäviä vuoroja. Samoin odotamme vielä Palloliiton ohjetta pienryhmäharjoittelun tilavaatimuksista. Ohjattu pienryhmäharjoittelu joukkueilla päästään käynnistämään 14.5.

Tätä ennen jatketaan omatoimiharjoittelua ja joukkueilla on mahdollisuus toteuttaa pienryhmämuotoista oheisharjoittelua noudattaen Palloliiton ohjeistusta pienryhmäharjoittelusta. Valmentajat viestittävät pelaajille kaikesta joukkueen harjoitustoiminnasta.

Seura selvittää parhaillaan mahdollisuutta kesäkuun alun jalkapalloleirien järjestämisestä. Lähdemme siitä, että 1.6. tapahtuvat rajoitusten kevennykset, mahdollistaa myös leiritoiminnan.

Sama koskee jalkapallokerhoja 2015 ikäluokalle.


Seuraamme tiiviisti viranomaisten ja Palloliiton ohjeistuksia ja tiedotamme näistä jäsenillemme.


PALLOLIITON PIENRYHMÄHARJOITTELUN OHJEISTUS


Valtioneuvoston maanantai-iltana 4.5. antamia koronavirusrajoituksia koskevia linjauksia ja ohjeita noudattaen seurat voivat käynnistää joukkueiden pienryhmäharjoittelun ja asteittain rajoituksia puretaan toukokuun edetessä edelleen. Palloliitto on päivittänyt tarkemmat ohjeistukset rajoitetusta pienryhmäharjoittelusta seuroille ja joukkueille em. linjausten mukaisesti.
Ohjeet seuroille ja joukkueille pienryhmäharjoitteluun (5.5.)

 1. Noudata valtioneuvoston liikkumis- ja kokousrajoituksia (https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta) sekä THL:n ohjeistuksia (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19).
 2. Jalkapalloa ei tule harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän kuuluu COVID 19 -viruksen kannalta johonkin riskiryhmään.
 3. Ohjatussa tapahtumassa on maksimissaan 10 osallistujaa, joista vähintään 1 on valmentaja/ohjaaja.
 4. Pienryhmäharjoittelun tulee tapahtua ulkotiloissa.
 5. Harjoituksissa pyritään välttämään osioita, joissa pelaajat joutuvat lähikontaktiin. Henkilöiden väliset etäisyydet säilyvät vähintään kahdessa (2) metrissä koko tapahtuman ajan.
 6. Pienryhmäharjoituksia järjestetään vain sen ikäisille tai tasoisille pelaajille, jotka pystyvät noudattamaan etäisyyssääntöä ja muita terveyden kannalta tärkeitä ohjeita koko tapahtuman ajan.
 7. Yhdessä harjoitteleva pienryhmä säilyy samana mahdollisimman pitkään tapahtumasta toiseen (kunnes kokojoukkueharjoittelu sallitaan).
 8. Osallistujat eivät käytä pukuhuone- tai muita sosiaalitiloja, vaan saapuvat kentälle ja poistuvat kentältä suoraan harjoitusvarustuksessa. Lähikontaktien välttäminen harjoituksiin kulkemisessa on myös huomioitava.
 9. Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua ja eri ryhmien harjoitusvuorojen väliin suositellaan vähintään 5 minuutin siirtymäaikaa. Harjoitusvuoro alkaa viisi minuuttia kenttävuoron alettua, ja päättyy 5 min ennen kenttävuoron päättymistä.
 10. Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona tai on käytettävä omaa desinfiointiainetta.
 11. Harjoituksissa palloja käsitellään lähtökohtaisesti vain jaloin (pääpeliä vältettävä sekä pallon koskettamista paljain käsin).
 12. Harjoituksissa ei käytetä liivejä. Merkkikartioita ja muita valmennuksen apuvälineitä käsittelee vain yksi henkilö.
 13. Mikäli oma juomapullo on mukana, siitä ei saa juoda kukaan muu henkilö.
 14. Sylkemistä kentällä tulee välttää.
 15. Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski / aivasta hihaasi tai paitasi sisään.
 16. Harjoittelua koskevat palaverit pidetään etäyhteydellä.
 17. Ohjeet on käytävä läpi etukäteen koko ryhmän kanssa.
 18. Jos epäilet covid-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta

Muuta huomioitavaa:

 • Seuratoimintaan ei pidä osallistua, jos vanhempi tai lapsi kokee tartuntariskin itselleen tai perheelle liian suureksi.
 • Seuran harjoituksiin ei saa osallistua, jos henkilöllä on hengitystieinfektion oireita.
 • Tietoa seuratoiminnassa mahdollisesti tapahtuvista koronatartunnoista seurataan yhdessä THL:n kanssa.
 • Paluu harjoitteluun mahdollisen infektion jälkeen 

Tiedote 28.4. 2020

FCFJ odottaa maan hallitukselta 3.5. ja Palloliitolta 4.5. tulevaa ohjeistusta mahdollisesta pienryhmäharjoittelun aloittamisesta. Seuran johtokunta kokoustaa tiistaina 5.5. ja käy läpi saadun ohjeistuksen ja päättää mahdollisesta pienryhmäharjoittelun aloittamisesta.

Seuran valmennustiimi on valmistautunut ja suunnitellut pienryhmäharjoitteluun erilaisia malleja. Jos pienryhmäharjoittelulle näytetään viranomaistahoilta vihreää valoa, voi FCFJ:n pienryhmäharjoittelu alkaa viikolla 19.

Tiedote 15.4. 2020

Johtokunta piti tiistaina 14.4. kokouksen, jossa se päätti toukokuun toimintamaksusta seuraavasti;

toukokuun toimintamaksu on yli 10 vuotiaille 25€ ja alle 10 vuotiaille 12,50€ per pelaaja.


Palloliitto myönsi seuralle suoraa palkkatukea 7 päätoimisen palkkaan. Tämä mahdollistaa sen, ettei seuran tarvitse toistaiseksi lomauttaa ketään seuran päätoimisista valmentajista. Tämä puolestaan varmistaa sen, että valmennustiimi voi edelleen kehittää etävalmennusta ja omatoimiharjoittelua seuraavalle tasolle ja valmennustiimi jatkaa valmistautumista toiminnan porrastettuun uudelleen käynnistämiseen. Työlistalla on myös uuden valmennuslinjan valmistelu ja käyttöönotto. Vanha voimassa oleva valmennuslinja on vuodelta 2012.


Nykytiedon valossa normaali harjoittelu- ja pelitoiminta on edelleen tauolla 13.5. asti. Myös Palloliiton viesti on se, että seurojen ja pelaajien tulee edelleen noudattaa viranomaisten ohjeistuksia. Omatoimiharjoitteita tehdään perheenjäsenten avustuksella eikä missään tapauksessa kokoonnuta yli 10 hengen ryhmiin, vältetään kontakteja ja noudatetaan turvaetäisyyttä.


Muistutuksena fanituotemyynnin erikoismallistosta seuran 10 juhlavuoden kunniaksi. Tällä myynnillä seura rahoittaa poikkeustilanteen aiheuttamia tulonalenemia

https://www.fcfj.fi/seura/tue-meidan-toimintaa/


Pidetään huolta omasta ja läheisten terveydestä, mukavaa kevättä kaikille ja toivottavasti kohta nähdään taas kentillä.

Korona tiedote 30.3.

Palloliiton hallitus päätti maanantaina jatkaa jalkapallotoiminnan keskeytystä ainakin 13.5. saakka. Samassa kokouksessa päätettiin merkittävistä tukitoimista ahdingossa oleville seuroille ja myös Palloliiton toimiston YT-neuvotteluista. 

Palloliiton tiedotote 29.3. 

Koronatiedote 27.3. 

Johtokunta päätti torstai-iltana pidentää ohjatun harjoittelun ja pelitoiminnan taukoa huhtikuun loppuun asti. Samassa videokokouksessa käytiin läpi seuran poikkeusajan taloutta. Johtokunta on yhteydessä jokaiseen joukkueeseen ja auttaa joukkueita laskemaan tällä poikkeusajalle uuden budjetin. Tämän uuden budjetin avulla saadaan selville poikkeusajan toimintamaksut. Johtokunta lähtee siitä ajatuksesta, ettei kokopäiväisiä työntekijöitä vielä lomauteta huhtikuussa. Tilannetta kuitenkin seurataan koko ajan ja tarvittaessa tehdään lomautuspäätökset huhtikuussa.


Huhtikuun toiminta maksussa tulee huomioida se seikka, että me maksamme kaikki maksut takapainotteisesti. Eli huhtikuussa maksetaan vielä maaliskuun ja helmikuun täysiä kustannuksia. Tästä syystä toimintamaksuihin tulee isompi alennus vasta toukokuussa. Toisaalta kun koronavirusepidemian jälkeen tilanne normalisoituu, niin silloin maksamme myös takapainotteisesti matalampia kuluja, vaikka toiminta on jo normaalitasolla.


Joukkueille suositellaan, nyt uutta budjettia laskettaessa, mahdollisten joukkueen tilillä olevien puskurivarojen käyttöä madaltamaan pelaajien toimintamaksuja. Seura kartoittaa edelleen vaihtoehtoisia varainkeruu- ja avustusmahdollisuuksia, joilla voitaisiin helpottaa pelaajien toimintamaksuja.

Kevään jalkapallokerhot ovat myös vaarassa poikkeustilanteen jatkuessa pitkään. Tällä olisi valtava merkitys uuden 2015 ikäluokan jalkapalloharrastuksen aloittamiseen ja myös seuran varainhankintaan. Jalkapallokerhon osalta mietitään mahdollista aloitusajan siirtämistä. Sama tilanne koskee myös kesäkuun alun jalkapalloleirejä.Palloliiton ohjeistus koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Korona tiedote 18.3.2020

FC Futura juniorit keskeyttää kaiken ohjatun harjoitus- ja pelitoiminnan 13.4. saakka.

Palloliiton ohjeistus seuroille

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/menettelyohjeet-seuroille-poikkeustilanteeseen

Palloliitto lähtökohtaisesti suosittelee, että kaikki toimintamaksut peritään normaalisti myös poikkeustilanteessa. Näin voidaan välttyä henkilökunnan lomautuksilta ja mahdollisilta palkanmaksun keskeytyksiltä kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja valmentajien osalta. Luonnollista on, että tuntipalkkaisten valmentajien osalta palkkoja ei kuitenkaan tule maksaa, jos palkan perusteena olevaan tyypillisesti valmennussuoritusta ei ole.
Poikkeustilanteen aikana seura voi valmistella toiminnan käynnistämistä ja vapautunutta valmentajien panosta voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja pelaajien valmentautumisen aktiiviseen ohjaamiseen omatoimisen harjoittelun osalta.Menettelyn näkökulmasta tämä ratkaisu tulisi tehdä siten, että seuran joukkueisiin ollaan yhteydessä ja joukkueilta pyydetään näkemystä siitä, sitoutuuko joukkue siihen, että maksut säilytetään ennallaan poikkeustilanteen ajan. Joukkueen tehtävänä on selvittää yksittäisten pelaajien tai näiden huoltajien kanta asiaan ja raportoida se seuralle.
Voidakseen toimia näin seuran on saatava hyväksyvä vastaus kaikilta joukkueilta. Mikäli näin ei tapahdu, ei seuralla ole Palloliiton näkökulmasta mahdollisuutta jatkaa normaalitoimintaan pohjautuvien toimintamaksujen perimistä enää huhtikuun alun jälkeen tapahtuvien toimintamaksujen osalta, mikäli ne kohdistuvat tulevaan aikaan ja palveluiden sisältö ei vastaa sitä, mitä seuran ja pelaajan tai pelaajan huoltajan kanssa voidaan katsoa sovituksi.

Palloliitto kannustaa ensisijaisesti toimimaan tämän suosituksen mukaisesti ja muistuttaa solidaarisuudesta tässä erittäin vaikeassa tilanteessa.
Vaikutukset FCFJ:n toimintaan

FCFJ:n järjestämä harjoittelu- ja pelitoiminta on keskeytetty ainakin 13.4. saakka. Tietoja päivitetään tilanteen edetessä. Palloliiton järjestämä kilpailu- ja pelaajakehitystapahtumat ovat myös keskeytettyinä.

Seura lähettää kaikille joukkueille kyselyn toimintamaksuihin liittyen myClubin kautta. Palloliiton ohjeistuksen mukaisesti. Joukkueiden tulee kysyä pelaajien vanhempia kanta toimintamaksun perimiseen tauon aikana.

Tauon aikana valmentajat valmistavat pelaajille ohjelmaa omatoimiseen ja itsenäiseen harjoitteluun. Ohjelmat toimitetaan pelaajille mahdollisimman nopeasti.

Porvoon kaupungin liikuntapaikkoja koskevan päätöksen mukaisesti myös Uusimaan Areenan käyttö omatoimiharjoittelussa lopetetaan myös tauon ajaksi.

Äkillisissä kriisitilanteissa koronavirukseen liittyen toimi viranomaisohjeiden mukaan. Kriisiviestinnästä seurassamme vastaa puheenjohtaja Markus Broman 0503354215 markus.broman@fcfj.fi

Seuran toiminnan jatkuvuuden kannalta toivomme Futura-perheeltä ymmärrystä ja joustoa tässä globaalistikin poikkeuksellisessa tilanteessa. Seuran johto selvittää aktiivisesti erilaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Tiedotetta päivitetään, kun viranomaisten antamat ohjeet tai määräykset päivittyvät.

Korona tiedote 14.3. 2020

Päivitetty 14.3. klo 12.00

FC Futura juniorit keskeyttää kaiken ohjatun harjoitus- ja pelitoiminnan 31.3. saakka.

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama tartuntatautiepidemia (COVID-19). Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiassa pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun on arvion mukaan noin 2–12 päivää, keskimäärin noin 4–5 päivää. Tauti on edennyt pandemiaksi eli kaikki maat ovat nyt epidemia-aluetta. Matkustamista ei suositella edes Suomen sisällä.

Neuvomme toimimaan THL:n ohjeiden mukaisesti ja seuraamaan tilannetta THL:n sivulta.

Palloliiton liittohallituksen päätös ja suositus

Palloliiton hallitus päätti keskeyttää Palloliiton kilpailutoiminnan maaliskuun loppuun asti. Poikkeuksena ovat miesten Suomen Cupin neljännesvälieräottelut ja miesten Futsal-Liigan runkosarjan päätöskierros, jotka pelataan ilman yleisöä tulevana viikonloppuna.

Myös Palloliiton pelaajakehitystapahtumat, kuten Huuhkaja- ja Helmaripäivät, alueleirit, kehittymisen seurantatapahtumat ja alueturnaukset on toistaiseksi peruttu, maalis- ja huhtikuun tapahtumat varmuudella.

Lisäksi ottaen huomioon Valtioneuvoston suositukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi Palloliitto suosittelee seuroja keskeyttämään harjoitus- ja turnaustapahtumat maaliskuun loppuun asti.

Vaikutukset FCFJ:n toimintaan

FCFJ:n järjestämä harjoittelu- ja pelitoiminta on keskeytetty ainakin 31.3. saakka. Tietoja päivitetään tilanteen edetessä. Palloliiton järjestämä kilpailu- ja pelaajakehitystapahtumat ovat tauolla. Muun pelitoiminnan osalta tapahtumiin liittyvistä toimenpiteistä vastaa tapahtuman järjestäjä mutta seura suosittelee, etteivät joukkueet osallistu pelitoimintaan maaliskuun aikana.

Toiminta ei kuitenkaan lakkaa täysin vaan valmentajat valmistavat pelaajille ohjelmaa omatoimiseen ja itsenäiseen harjoitteluun tauon aikana. Ohjemat toimitetaan pelaajille mahdollisimman nopeasti.

Porvoon kaupungin liikuntapaikkoja koskevan päätöksen mukaisesti myös Uusimaan Areenan käyttö omatoimiharjoittelussa lopetetaan toistaiseksi.

Seuran toimintamaksu kattaa koko kauden. Toimintamaksu on maksutaakan helpottamiseksi jaettu kuukausieriin. Kyseessä on ylivoimainen este, joten tämä tauko ei vielä vaikuta toimintamaksuihin.

Seuran toimintamaksuilla katetaan henkilöstön palkkakuluja ja tällä hetkellä emme ole lomauttamassa henkilöstöä.

Uusimaa Areenan osalta olemme osaomistajana sitoutuneet hallin vuokraamiseen ja tässä poikkeavassa tilanteessa halliyhtiö sekä seura pyrkivät pysymään sopimuksessa. Samalla yritetään karsia hallin kulut niin alas, että toiminta ei vaarannu ja ohjattua harjoittelu päästään sujuvasti jatkamaan epidemian hellittäessä.

Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö työskentelevät kirjallisten tehtävien ja viestinnän parissa seuran toimistolla tai etänä kotona. He ovat tavoitettavissa normaaliin tapaan. Valmentajat ohjeistavat joukkueidensa pelaajia omatoimiharjoittelussa. He ovat myös tavoitettavissa normaalisti puhelimitse tai s-postilla.

Äkillisissä kriisitilanteissa koronavirukseen liittyen toimi viranomaisohjeiden mukaan. Kriisiviestinnästä seurassamme vastaa puheenjohtaja Markus Broman 0503354215 markus.broman@fcfj.fi

Seuran toiminnan jatkuvuuden kannalta toivomme Futura-perheeltä ymmärrystä ja joustoa tässä globaalistikin poikkeuksellisessa tilanteessa. Seuran johto selvittää aktiivisesti erilaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.Käytännön ohjeita:

Ei tervehditä kättelemällä tai halaamalla.

Rajoita lähikontakteja, jotka eivät ole välttämättömiä.

Rajoita kaikkea matkustamista.

Jokainen vastaa käsihygieniastaan. Ovenkahvoja ei kannata koskettaa paljain käsin, ellei ole välitöntä mahdollisuutta pestä käsiä lämpimällä vedellä ja saippualla tai desinfioida käsiä.

Huolehtikaa myös, että pyyhitte älylaitteiden mm. puhelimien näyttöä riittävän usein.

Vältä yskimistä ja aivastelua käsiin, pyri yskimään ja aivastamaan hihaan tai nenäliinaan, huolehdi tarvittaessa tämän jälkeen käsihygieniasta.

Urheilijoiden ei tule harjoitella eikä kilpailla koskaan, jos on hengitystieinfektion oireita ja/tai kuumetta.

Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvontapuhelin on tarkoitettu henkilöille, joilla ei mahdollisuutta tiedonhakuun www-selaimella.

Jos sinulla on lieviäkään ylähengitystieinfektion eli flunssan oireita, töihin tai kouluun ei tule mennä.

Terveydenhuolto vastaa hoidosta, eristyksestä ja kontaktien kartoituksesta, mikä johtaa tarvittaviin viranomaisten tekemiin toimenpiteisiin.

Tiedotetta päivitetään, kun viranomaisten antamat ohjeet tai määräykset päivittyvät.