Pelaajakehitys

Pelaajat ovat seuran toiminnan kannalta erittäin keskeisessä ja tärkeässä roolissa ja heidän toiminnalleen on määritelty myös ohjeita ja sääntöjä.

Pelaajan tulee ymmärtää, että hänen fyysinen olemus ja kyvykkyys on jatkuvan kehityksen alla.

Seuran tehtävänä on tarjota olosuhteet ja valmennus, joiden avulla pelaajalla on mahdollisuus kehittyä omien kykyjensä sallimissa rajoissa sekä pelaajana että ihmisenä. Pelaajan on tärkeää kuunnella valmentajan antamia ohjeita ja luottaa siihen, että saadut ohjeet koituvat pelaajan parhaimmaksi sekä lyhyellä että varsinkin pitkällä tähtäimellä. On kuitenkin muistettava, että tieto ja ratkaisumallit ovat suhteellisia – ongelmalla on monta ratkaisua .

Pelaaja ei saa avoimesti kritisoida valmentajan päätöksiä vaan hänen on kunnioitettava valmentajan päätöksiä. Pelaajalla on kuitenkin aina oikeus saada valmentajalta todenmukainen selitys päätökseen johtavista syistä ja halutessaan voi keskustella asiasta kahden kesken valmentajan kanssa.

Kaikille omalla tasollaan

FC Futura Junioreiden toiminta-ajatus on tarjota kaikille mahdollisuus jalkapalloiluun omalla tasollaan. Kilpatason saavuttamiseksi ja laajentamiseksi pelaajakehitystoimintaa kehitetään jatkuvasti. Avainasemassa kilpailullisten tavoitteiden saavuttamiseksi ovat pelaajien motivaatio, omatoiminen harjoittelu, seuran ja joukkueiden laadukas toiminta sekä valmentajien kouluttautuminen.

Tämän lisäksi jokaisessa ikäluokassa pyritään huolehtimaan siitä, että ne pelaajat, joille jalkapallo ei ole niin tavoitteellista toimintaa, voivat olla seuran ja joukkueiden toiminnan piirissä.

Toimintamme on ympärivuotista.

Pelaajia kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun.