D-kurssi

D-taso on nyt yksi kokonaisuus ja se toteutetaan kahdessa osassa, yhteensä 42 tuntia.

D-valmentajakurssilla perehdytään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen valmentamisen ja yksilöllisen valmennusfilosofian perusasioihin. Kurssi sisältää lasten ja nuorten valmennuksen neljä perusosaa; taidon ja pelikäsityksen oppimiset, fyysisen harjoittelun perusteet ja peli-ilon ilmapiiri

D-tason kurssit antavat kokonaisvaltaiset valmiudet toimia lasten ohjaajina ja valmentajina. Laaja kurssiaineisto täydentää kursseilla annettuja tietoja ja taitoja. D-tason kurssit sisältävät runsaasti käytännön harjoituksia. D-tason kurssit on tarkoitettu E- valmentajakurssin suorittaneille ohjaajille ja valmentajille.

D-kurssille osallistuminen edellyttää, että on suorittanut E-kurssin.

D-kurssin aikataulu 2018