Vahingon sattuessa

Urheiltaessa ei voi aina välttyä loukkaantumisilta

FC Futuran Junioreiden kaikilla harrastajilla tulee olla voimassa oleva, jalkapallotoiminnan kattava vakuutus. Vakuutus on pakollinen kaikilla lapsilla ja nuorilla riippumatta siitä pelaako pelaaja nuorten tai aikuisten otteluita.

Vahingon sattuessa toimintaohjeet pelipassivakuutetulle löydät alla olevasta linkistä. Jos pelaajalla on oma urheilu- tai tapaturma vakuutus toimi tällöin vakuutusyhtiön käytäntöjen mukaisesti.

Ohjeita vahingon sattuessa pellipassivakuutetulle Palloliiton sivuilla»

Jos pelaajalla on oma urheilu- tai tapaturmavakuutus -> Toimi oman vakuutusyhtiösi käytäntöjen mukaan

- - - -

PV Vahingonkäsittely

PV Vahingonkäsittely käsittelee kaikki vuonna 2019 sattuneet vahingot.

Vapaaehtoistoimijoiden tapaturma ja toiminnanvastuuvakuutus - Tuplaturva

Kaikki seuran vapaaehtoistyötä tekevät kuuluvat Pohjolan Tuplaturvan piiriin. Vakuutukseen kuuluu tapaturmavakuutus sekä toiminnavastuuvakuutus. Jälkimmäinen koskee myös seuran työsuhteisia henkilöitä.

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus

Millaisia asioita Tuplaturva kattaa ja millaisin ehdoin?

  • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
  • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
  • Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
  • Tapaturmavakuutuksessa on vuodesta 2015 eteenpäin vakuutettuna kaikenikäiset entisen 80 ikävuoden sijaan.

Toiminnanvastuuvakuutus 

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.